• Froken Elvis
  Fröken Elivs, Stadsteatern 22.30
 • Biet och musen
  Birollen och musikanten, Stadshallen 16.00
 • Musiker The Men
  The Men, takscenen Stortorget 21.00
 • Tre personer bakom plats, Kollektiv Knaster
  Running out of time, Stadsteatern 18.30
 • Musiker Gipomusic
  Gipomusic, takscenen Stortorget 19.00

Mediasponsor

Logotyp, Sydsvenskan

Tryckt program

Från och med den 8 september finns ett tryckt program att hämta på Turistbyrån (Stortorget) och från och med den 9 september på alla folkbiblioteken i Lund.

Den 10 september kommer det tryckta programmet dessutom med Sydsvenskan.

Programtidningens framsida
2016 års programtidning som PDF. OBS! Vissa programändringar har skett sedan tidningen gick i tryck.