Ny bok: En lundensisk litteraturhistoria

En färsk bok om lundaförfattare med anknytning till lundensisk akademisk miljö under 350 år presenteras. Medverkan av bland annat litteraturvetaren Paul Tenngart och redaktionen: Katarina Bernhardsson, Göran Bexell, Daniel Möller och Johan Stenström.

 -----

Pre-book launch preview of  "A Lund literary history", a new book on Lund writers with a connection to the Lund academical world during the 350 years of the University's existence. In Swedish.