En lundensisk litteraturhistoria

Presentation av ett nyutgivet praktverk om Lunds universitet som litterärt kraftfält.

Några av författarna bakom verket presenterar sina specialområden. Mingel med dryck och tilltugg, levande musik.

Moderator: Johan Stenström

Om En lundensisk litteraturhistoria
Daniel Möller och Katarina Bernhardsson berättar om boken som fångar in universitetets relation till den svenska litteraturen.
 
Strindberg i Lund: Astrid Regnell
Den mest kända författaren som bott i Lund är Strindberg, som både älskade och hatade lärdomsstaden. Här skrev han Inferno och Legender. Astrid Regnell berättar om hans tid i Lund och hur staden påverkade honom.

Att växa upp i akademikerhem: Ann-Sofi Ljung Svensson
En ofta förbisedd litterär miljö är akademikerhemmet – en plats med sina ofta fasta konflikter, rollfördelningar och rekvisita. Ann-Sofi Ljung Svensson gör en djupdykning i hur uppväxten i det lundensiska akademikerhemmet skildras i litteraturen.

Q-versen – en speciell lundensisk genre: Katarina Bernhardsson
Ingen annan genre är så starkt förknippad med Lund som Q-versen, en anonym parodisk vers som publicerats i tidningen Lundagård i närmare hundra år. Hör mer om versen som bör innehålla en dräpande kvickhet – även om det kanske ibland blivit mera dråp än kvickhet.

 -----

Release of a new illustrated book about Lund University from a literary perspective. Co-authors will be presenting some of their expert fields: August Strindberg in Lund and the typical academic home through the ages, among others. Drinks with snacks and live music.